Lietuvos pasiruošimas ekstremaliosioms situacijoms - Telefonai

Telefonai
 
C serija, CK serija, J serija, K serija, T serija, W serija, U serija

 
Nustatymų aprašymas:

Įjungti pranešimų priėmimą: Meniu > Nustatymai > Žinutės > Srities informacija: pasirinkite „Srities Informacija“. Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: Srities informacija > Daugiau > Nustatyti kalbas: pasirinkite „Visas“.
Nustatykite kanalą: Srities informacija > Daugiau > Naujas > Numeris: 578, Aprašas: „Dėmesio“.
Užsisakykite nustatytos temos tekstinius pranešimus: Suaktyvinti prenumeratą. Paspauskite Išsaugoti.

 
W995, W100i, U10i

 
T230, T610, T630

 
Xperia serija. Šios serijos telefonai priima korinio transliavimo pranešimus iš Google Play, įdiegus telefone GPIS 112 papildomą programinę įrangą.