1Pirmas žingsnis

Įjungti pranešimų priėmimą: Menu > Options

2Antras žingsnis

Pasirinkite: Device

3Trečias žingsnis

Pasirinkite: Advanced system settings

4Ketvirtas žingsnis

Pasirinkite: Cell Broadcasting

5Penktas žingsnis

Pasirinkite: Enable Cell Broadcasting ir pažymėkite varnelę

6Šeštas žingsnis

Nustatykite kanalą: Cell broadcast settings > Channels

7Septintas žingsnis

Pasirinkite: Add channel

8Aštuntas žingsnis

Channel ID: 578, Nickname: Dėmesio

9Devintas žingsnis

Patikrinkite, ar užsakyta tema: Cell broadcast settings: tema „Dėmesio“ turi būti pažymėta varnele