Lietuvos pasiruošimas ekstremaliosioms situacijoms - Telefonai

Telefonai
 
Nustatymų aprašymas:

Įjungti pranešimų priėmimą: Meniu > Pranešimai > Naujienos > Naujienų nustatymai > Paslauga: pasirinkite „Įjungta“. Nustatykite kanalą: Naujienos > Naujienų nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas: 578.
Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba: pasirinkite „Visomis“.

 
Nustatymų aprašymas:

Įjungti pranešimų priėmimą: Meniu > Pranešimai > Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Paslauga: pasirinkite „Įjungta“.
Nustatykite kanalą: Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas: 578.
Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba: pasirinkite „Visomis“.