R. Tamašunienė: mūsų tikslas – efektyvios ir greitos migracijos paslaugos

Šiandien, gegužės 13 d., vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje, kuriame aptarė iššūkius, su kuriais susidūrė migracijos sritis, COVID-19 viruso sukeltos pandemijos krizės metu.

 

Pandemija ir karantino režimo sąlygoti apribojimai paveikė ir Lietuvos Respublikos piliečių emigracijos ir reemigracijos procesus. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, š. m. kovo mėn. į Lietuvą grįžo (reemigravo) beveik 300 Lietuvos Respublikos piliečių daugiau, palyginti su šių metų vasario mėnesiu, o balandžio mėnesį šis skaičius vėl grįžo prie įprastų tendencijų. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, iš Lietuvos emigravusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius karantino laikotarpiu nuolat mažėjo.

„Reaguojant į COVID-19 keliamas grėsmes, laikinai buvo pakeista klientų aptarnavimo tvarka Migracijos departamente. Užtikrinome, kad klientams būtų teikiamos visos paslaugos, išskyrus prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą, tačiau visais kitais klausimais asmenys priimami, iš anksto užsiregistravus www.migracija.lt arba iš anksto suderinus apsilankymo laiką“, –teigia Rita Tamašunienė.

Karantino laikotarpiu laikinai neteikiama mobili atvykimo į namus ar kitą vietą paslauga. Tačiau buvo supaprastintas išrašytų dokumentų išdavimas vyresnio amžiaus asmenims – suteikta galimybė juos atsiimti šių asmenų giminaičiams.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose svarstomas Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama supaprastinti asmens dokumentų išdavimo procedūras. Projekte siūloma nustatyti, kad asmens tapatybės kortelė, išduota asmenims nuo 70 metų amžiaus, galiotų 20 metų (šiuo metu 20 metų galiojanti asmens tapatybės kortelė išduodama nuo 75 m. amžiaus), padidinti vaikų, kuriems neprivaloma dalyvauti pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, amžiaus ribą nuo vienų iki dvejų metų, nustatyti galimybę piliečio pageidavimu išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą išsiųsti saugiu būdu į piliečio nurodytą vietą.

Nuo gegužės 4 d. Migracijos departamento Vilniaus skyriuje  pasą gauti galima tą pačią dieną, jeigu prašymas pateikiamas iki 12 val. Iki šiol pasą skubos tvarka buvo galima gauti tik per 1 darbo dieną.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija posėdžiauja du kartus per metus ir aptaria Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, keičiasi užsienio lietuviams aktualia migracijos,  švietimo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikia pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Nuo 1995 metų veikiančią komisiją sudaro po 10 narių iš Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės. Šioje Seimo kadencijoje komisijai pirmininkauja Antanas Vinkus (LRS) ir Rimvydas Baltaduonis (PLB).