Pranešimas

Patikslinimas: karantino metu ribojimai bus taikomi nebūtinųjų prekių prekybos vietoms, restoranų veiklai, draudžiamas LR piliečių išvykimas iš LR teritorijos. Judėjimas šalies teritorijoje neribojamas. Gyventojai raginami darbuotis nuotoliniu būdu. Karštoji linija 1808.

Update: during quarantin period restriction will be applicable for unnecessary goods' market places, restaurants. Citizens of the Republic of Lithuania are not allowed to leave the country's territory. Movement inside the country's territory is not restricted. Citizens are urged to telework. Hotline 1808

Уточнение:  Временные ограничения будут применяться к торговым точкам, не относящимся к продовольственным товарам  и точкам общественного питания.  Гражданам Литовской Республики запрещено покидать территорию Литовской Республики, ограничений на передвижение внутри страны нет. Жителям рекомендуется работать из дома . Горячая линия 1808