Nacionalinės pratybos: operacijų centro vadu paskirtas SAM viceministras Algirdas Šešelgis

Šiandien, pirmąją valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratybų dieną, pagal pratybų scenarijų Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos (VESK) posėdis, kuriame Valstybės ekstremalios situacijos operacijų centro (VESOC) vadu paskirtas pratybų  operacijų vadu buvo paskirtas Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis.

„Pagal suplanuotą šių pratybų scenarijų itin svarbu patikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo srities funkcijas ir veiksmus, kaip tinkamai reaguoti ir užtikrinti žmonių saugumą ir sveikatą. Svarbią pratybų scenarijaus dalį sudaro jodo profilaktika ir žmonių dezaktyvavimas. Dėkoju VESK komisijos nariams už suteiktą pasitikėjimą“, – sakė naujai paskirtas VESOC vadas  A. Šešelgis.

Toks posėdis, kurį sudaro daugiau nei 20 atstovų iš visų ministerijų ir kitų institucijų, būtų rengiamas ir realaus branduolinio ar radiologinio incidento atveju, jo metu būtų aptariami svarbiausi būtini veiksmai ir priimami sprendimai dėl skubaus reagavimo bei visuomenės informavimo.   

Šiandien, vykstant pratyboms, 10.15 val. buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – įjungtos sirenos, išsiųsti trumpieji pranešimai į mobiliuosius telefonus. Gyventojai, gavę žinutes, buvo raginami įsijungti LRT, išklausyti informaciją apie gresiančius pavojus ir kaip jiems pasirengti, kokių veiksmų turėtų imtis.

„Šešiose savivaldybėse buvo aktyvuota 70 sirenų, iš jų 67 buvo aiškiai girdimos. Pirminiais duomenimis, pratybų teritorijoje perspėjimo žinutes gavo 70 procentų gyventojų. Buvo techninių iššūkių, sutrikimų, tačiau pratybos tam ir skirtos, kad būtų patikrinami techniniai pajėgumai“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos truks keturias dienas – iki spalio 4 d., į jas bus įtrauktos šešios savivaldybės.

Intensyviausi pratybų veiksmai vyks spalio 2 ir 3 d. – numatytas žmonių (pratybose dalyvaujančių savanorių statistų) evakavimas, dezaktyvavimas, jodo profilaktika, radiacinė žvalgyba iš oro.

Visą atnaujinamą informaciją apie esamą situaciją, rekomendacijas gyventojams pagal jų gyvenamąją vietą galima stebėti  čia.