2020-10-02
Kaip sužinosiu, kad šalyje įvyko nelaimė ir kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei?

Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema ir įvykus nelaimei, kai kyla pavojus gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ir aplinkai yra:

  • įjungiamos sirenos;
  • išsiunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai;
  • per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir kitas visuomenės informavimo priemones paskelbiama informacija apie  pavojų;
  • teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti.

Išgirdus įspėjamąjį garsinį civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, reikia nedelsiant įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir rekomendacijas, kaip elgtis.