Kaip saugiai elgtis su pirotechnikos gaminiais

Saugaus elgesio patarimai 

 • Pirotechnika nėra žaislai – tai didelio pavojaus gaminiai, todėl negalima leisti su jais žaisti vaikams;
 • leidžiant fejerverkus reikėtų būti ypatingai atsargiems;
 • labai svarbu naudoti pirotechnikos priemones tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijų, todėl prieš naudojant fejerverkus, būtina išsiaiškinti kaip tai daryti saugiai;
 • fejerverkai gali sužaloti žmones ar uždegti pastatus, todėl juos naudoti reikėtų toliau nuo pastatų, medžių, automobilių ir tų vietų kur susirenka žmonės;
 • jeigu patys žmonės nenaudoja pirotechnikos, svarbu atsitraukti nuo tų žmonių, kurie leidžia fejerverkus;
 • šaudant fejerverkus, negalima nukreipti juos į kitus žmones;
 • nesuveikusių pirotechnikos priemonių negalima uždegti pakartotinai, prie jų nereikėtų artintis dar kurį laiką;
 • pirotechnikos priemonėmis pavojinga sprogdinti kitus daiktus, pavyzdžiui butelius ir pan;
 • savadarbė pirotechnika yra labai pavojinga, nes nėra išbandyta ir negalima prognozuoti jos veikimo, kuria kryptimi ir kokiu atstumu lėks skeveldros;
 • nebandykite pasigaminti fejerverkų patys. 

Sužalojimai

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi.

Leidžiantiems fejerverkus patartina dėvėti apsauginius akinius, nes pagal JAV atliktus tyrimus, apie 40 proc. sužalojimų patiriama galvos srityje – tai akys, veidas, ausys, dar apie 40 proc. sudaro rankų ir pirštų sužalojimai. Tai dažniausiai yra nudegimai.

Fejerverkais susižaloja 74 proc. vyrų, 26 proc. moterų. Vyrai dažniau susižeidžia patys leisdami fejerverkus, o moterys juos stebėdamos. 

Reikalavimai pirotechnikos priemonėms: 

 • turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, tipas, pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę;
 • papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas (jeigu reikia) gali būti pavaizduotas grafiškai;
 • draudžiama naudoti pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų. Į gimnazijos patalpas neštis pirotechnines priemones griežtai draudžiama;
 • naudoti nuo 22.00 val. iki 8.00 val. draudžiama (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);
 • draudžiama parduoti ir naudoti pirotechniką asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus draudžiama parduoti asmenims, neturintiems 18 metų;
 • naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • prekybos centruose, išskyrus specializuotas parduotuves, maksimalus leistinas pirotechninio mišinio kiekis – 10 kg, bet ne daugiau nei 50 kg fejerverkų. Laikinosiose prekybos vietose šie skaičiai dar mažesni – 6 kg ir 30 kg. 

Pagrindiniai pirotechnikos priemonių saugaus naudojimosi reikalavimai 

 • Daugiašūves baterijas statyti ant kieto, lygaus paviršiaus. Uždegus dagtį, atsitraukti saugiu atstumu (ne arčiau kaip 25 m).
 • Raketos kotą įstatyti į gerai įtvirtintą vertikalų stovą, esantį ant lygaus, kieto pagrindo, ir uždegti dagtį. Atsitraukti saugiu 25 m atstumu.
 • Vulkanus/fontanus statyti ant lygaus, kieto, nedegaus pagrindo. Uždegus dagtį, atsitraukti saugiu atstumu.
 • Romėniškas žvakes pritvirtinti prie vertikalaus kuolo, įtvirtinto žemėje, ir uždegti dagtį. Atsitraukti saugiu atstumu.
 • Suktukus paguldyti ar pastatyti nurodyta kryptimi ant kieto pagrindo ir uždegti dagtį. Atsitraukti saugiu atstumu.

Jei pirotechninis gaminys neiššovė:

 • neikite prie jo mažiausiai penkias minutes arba tiek, kiek nurodyta instrukcijoje;
 • nebandykite jo ardyti ar uždegti iš naujo;
 • neužsidegusį ar neiššovusį gaminį reikia panardinti į vandenį, įdėti į maišelį ir išmesti į šiukšlių konteinerį.
Spausdinimo versija