Kaip elgtis pajutus dujų kvapą patalpoje

Patarimai, ką daryti patalpoje pajutus dujų kvapą:

  • nosį ir burną užsidengti drėgnu audeklu ir nosine;
  • užsukti dujų ir dujų prietaiso čiaupą;
  • plačiai atidaryti langus, duris ir, sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas;
  • nedegti ugnies, nerūkyti;
  • nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių;
  • užuodus dujų kvapą, būtina pranešti Dujų avarinei tarnybai telefonu 1804;
  • telefonu naudokitės tik neuždujintoje aplinkoje ir ten kur nėra dujų kvapo;
  • jeigu dujų kvapas juntamas daugiabutyje, perspėti kaimynus, kad jie nesinaudotų atvira ugnimi ir elektriniais skambučiais;
  • pasirūpinti, kad žmonės, esantys butuose arčiausiai dujų nutekėjimo vietos, skubiai išeitų į lauką.

Spausdinimo versija