Kaip elgtis pajutus dujų kvapą patalpoje

Patarimai, ką daryti patalpoje pajutus dujų kvapą:

Nosį ir burną užsidengti drėgnu audeklu ir nosine;
•  užsukti dujų ir dujų prietaiso čiaupą;
plačiai atidaryti langus, duris ir, sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas;
nedegti ugnies, nerūkyti;
nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių;
užuodus dujų kvapą, būtina pranešti Dujų avarinei tarnybai telefonu 1804;
  telefonu naudokitės tik neuždujintoje aplinkoje ir ten kur nėra dujų kvapo;
jeigu dujų kvapas juntamas daugiabutyje, perspėti kaimynus, kad jie nesinaudotų atvira ugnimi ir elektriniais skambučiais;
pasirūpinti, kad žmonės, esantys butuose arčiausiai dujų nutekėjimo vietos, skubiai išeitų į lauką.

Spausdinimo versija