Kaip elgtis masinių renginių metu

   Vykstant į masinius renginius arenose, stadionuose – susipažinkite su arenų ir stadionų vidaus taisyklėmis ir evakuacijos tvarka.

•   Siekiant išvengti spūsčių, rekomenduojama vykti į masinius renginius visuomeniniu transportu;

  Nerekomenduojama arba draudžiama neštis į masinius renginius: ginklus, aštrius daiktus, bet kokius skysčius, lietsargius, lazdas, rankines, kuprines. Pastebėjus paliktus įtartinus daiktus – nedelsiant informuoti artimiausią policijos pareigūną, apsaugos darbuotoją ar organizatorių atstovą.

•   Įsidėmėkite, kad įvykus incidentui reikia vykdyti apsaugos darbuotojų, policijos ar organizatorių nurodymus, stebėti informacinius pranešimus.

   Nestovėkite arti scenos, rungtynių aikštės, nes kilus gaisrui, prasidėjus riaušėms ar muštynėms iš šios vietos būtų nelengva pasitraukti.

   Esant masiniams neramumams masinių renginių metu, pavojinga būti šalia policininkų ir apsaugos darbuotojų, nes agresyviai nusiteikusi minia dažnai savo agresiją nukreipia į specialiųjų tarnybų pareigūnus.

   Nesiartinkite prie neblaivių ar nuo narkotikų apsvaigusių žmonių, nes jų elgesys ekstremaliųjų įvykių metu gali būti neprognozuojamas.

   Nerekomenduojama būti šalia įtartinai besielgiančių ir atrodančių asmenų, kurie elgiasi neadekvačiai. Pastebėjus įtartinus asmenis, ramiai pasišalinkite ir informuokite policijos pareigūną ar apsaugos darbuotoją.

   Kilus gaisrui, laikykitės saugaus atstumo skubėdami pro stiklines pertvaras ar stendus.

•   Venkite spūsčių, nesistumdykite, stengitės išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Spūsties metu stenkitės neprispausti prie sienų ar pertvarų siekiant išvengti sunkių traumų.

   Spūsties metu galite būti prispausti prie sienų ar pertvarų ir patirti sunkių traumų.

   Nepatartina eiti prieš minią. Jeigu į ją patekote, venkite atsidurti jos centre. Minioje nebandykite kabintis į kelyje pasitaikančius daiktus.

   Nepamirškite, kad minioje didesnė tikimybė ne suklupti, o būti suspaustam. Spūsties metu sulenktas rankas reikia prispausti prie krūtinės. Tai padės palengvinti kvėpavimą ir apsaugoti save nuo suspaudimo.

•   Spūsties metu, padėkite asmenims turintiems fiziologinius judėjimo apribojimus, sužeistiems, nukritusiems (jei minia juda), vaikams ir pan.

 

 

Spausdinimo versija