2020-10-02
Kaip elgtis ir kokie veiksmai gali būti rekomenduojami įvykus branduolinei avarijai?

Atsakingosios institucijos vertins konkrečios avarijos galimą pavojų, meteorologines sąlygas (vėjo kryptis ir greitis, krituliai), kitas aplinkybes ir į tai atsižvelgus gali būti rekomenduojami šie apsaugomieji veiksmai:

  • žmonių evakavimas (evakuojami žmonės, gyvenantys iki 30 km spinduliu nuo branduolinės avarijos vietos);
  • slėpimasis uždarose patalpose;
  • skydliaukės blokavimas jodu (taikomas žmonėms, gyvenantiems iki 100 km spinduliu nuo branduolinės avarijos vietos);
  • laikinas žmonių perkėlimas (taikomas, jeigu antžeminės radiacinės žvalgybos metu būtų išaiškinta vietovių, kuriose gyventi dėl iškritusių radioaktyviųjų medžiagų būtų pavojinga sveikatai);
  • kvėpavimo takų apsauga (į lauką galima eiti dėvint vienkartinį respiratorių ar ryšint pasigamintą vatos ir marlės raištį);
  • radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto maisto ir geriamojo vandens vartojimo ribojimas (taikomas jeigu antžeminės radiacinės žvalgybos metu būtų išaiškintas maisto produktų ir geriamojo vandens radioaktyvusis užterštumas, viršijantis nustatytus leidžiamus lygius).