2020-10-02
Kaip apsisaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo, jeigu perspėjimą išgirdau būdamas lauke?

Aplinkoje pasklidus radioaktyviosioms medžiagoms, saugiau būti patalpoje nei lauke. Todėl, kuo greičiau eikite į pastatą, kurio langai ir sienos nėra pažeisti. Uždarykite visus langus ir duris, būkite atokiau nuo sienų. Esant galimybei užsandarinkite duris, langus, vėdinimo angas, dūmtraukius ir kt. Saugokite kvėpavimo takus: nosį ir burną užsidenkite nosine, šaliku ar drabužio, kurį tuo metu dėvite, dalimi – į organizmą pateks mažiau radioaktyviųjų medžiagų. Nelieskite daiktų ar nuolaužų, kurie gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis.