Faktai ir skaičiai

2020 m. lapkričio 11 diena.

Neatšauktos ekstremaliosios situacijos: 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos – 2;
savivaldybių lygio ekstremaliosios situacijos – 4.

Kiti įvykiai: 
ekstremalieji įvykiai – 0;
kilusių gaisrų skaičius – 12, iš jų 2 – atvirosiose teritorijose, 1 – transporto priemonėse, 2 – pagalbinio ūkio paskirties pastatuose, 5 – gyvenamosios paskirties pastatuose;
gaisruose žuvo žmonių – 1.

Gelbėjimo darbai: 
a
tlikta gelbėjimo darbų – 23, iš jų 9 kartus talkinta kitoms specialiosioms tarnyboms, 9 kartus teikta pagalba gyventojams buityje, 3 darbai atlikti po transporto priemonių avarijų.

Nuo 2020-11-11 06:00 iki 2020-11-12 06:00 įvykių suvestinė.