Faktai ir skaičiai

2020 m. sausio 23 diena.

Neatšauktos ekstremaliosios situacijos:

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos - 2; 
savivaldybių lygio ekstremaliosios situacijos – 2. 

Kiti įvykiai:

ekstremalieji įvykiai - 1; 
kilusių gaisrų skaičius –23, iš jų 4 – atvirosiose teritorijose, 2 – transporto priemonėse, 11 – gyvenamosios paskirties pastatuose; 0 – pagalbinio ūkio paskirties pastatuose;
gaisruose žuvo žmonių – 0.

Gelbėjimo darbai:

atlikta gelbėjimo darbų – 26, iš jų 9 kartus talkinta kitoms specialiosioms tarnyboms, 9 kartus teikta pagalba gyventojams buityje, 3 darbai atlikti po transporto priemonių avarijų, 2 – vandenyje.

Nuo 2020-01-23 06:00 iki 2020-01-24 06:00 įvykių suvestinė.