Lietuvos pasiruošimas ekstremaliosioms situacijoms - Šeimos planas

Šeimos planas

Pasiruošk netikėtoms situacijoms šiandien – apsaugokite save ir artimuosius rytoj

Rekomenduojame kiekvienai šeimai sudaryti planą.
Pagalvokite:
Kur galima būtų slėptis pavojaus atveju?
Kaip nuspręsite evakuotis (mašina, traukiniu, autobusu), jeigu likti vietoje negalima?
Ką darysite, jei suges ar sulūš jūsų automobilis?
Kokie yra kiti evakavimosi keliai, jei pasirinktasis užblokuotas?
Kokius daiktus pasiimsite, jeigu reikės slėptis to paties namo slėptuvėje? Kitoje slėptuvėje?
Kokius daiktus pasiimsite, jei teks evakuotis?
Kokioje vietoje susitiksite su šeimos nariais įvykus nelaimei?
Į ką galite kreiptis nelaimės atveju?

Spausdinamas variantas: Šeimos planas

Spausdinimo versija