Bendrieji klausimai ir atsakymai

Talpiname dažniausiai pasikartojančius klausimus.

Kaip apsisaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo, jeigu perspėjimą išgirdau būdamas namuose ar būdamas kitame pastate?

Likite patalpoje, kol nepaskelbta kita informacija. Nedelsdami uždarykite visus langus, orlaides, duris, dūmtraukių sklendes, ventiliacijos kanalus. Uždarykite židinio sklendes.  Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo  sistemas, kurios naudoja išorės orą. Kambarių ventiliatoriai gali likti įjungti, jeigu jie nenaudoja išorės oro. Eikite į pastato centrą ar rūsį. Radioaktyviosios medžiagos nusėda pastatų išorėje, todėl saugiausia likti kuo giliau pastato viduje ir toliau nuo pastato išorinių sienų ir stogo.

Sekite pranešimus per radiją ir televiziją ar kompetentingųjų institucijų interneto svetainėse.

Jeigu jums būtina išeiti į lauką, užsidėkite vienkartinį respiratorių ar kitą kvėpavimo takų apsaugos priemonę ir apsivilkite polietileno apsiaustą. Taip apsaugosite kvėpavimo takus ir viršutinius drabužius nuo radioaktyviųjų dulkių.

Kaip elgtis ir kokie veiksmai gali būti rekomenduojami įvykus branduolinei avarijai?

Atsakingosios institucijos vertins konkrečios avarijos galimą pavojų, meteorologines sąlygas (vėjo kryptis ir greitis, krituliai), kitas aplinkybes ir į tai atsižvelgus gali būti rekomenduojami šie apsaugomieji veiksmai:

 • žmonių evakavimas (evakuojami žmonės, gyvenantys iki 30 km spinduliu nuo branduolinės avarijos vietos);
 • slėpimasis uždarose patalpose;
 • skydliaukės blokavimas jodu (taikomas žmonėms, gyvenantiems iki 100 km spinduliu nuo branduolinės avarijos vietos);
 • laikinas žmonių perkėlimas (taikomas, jeigu antžeminės radiacinės žvalgybos metu būtų išaiškinta vietovių, kuriose gyventi dėl iškritusių radioaktyviųjų medžiagų būtų pavojinga sveikatai);
 • kvėpavimo takų apsauga (į lauką galima eiti dėvint vienkartinį respiratorių ar ryšint pasigamintą vatos ir marlės raištį);
 • radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto maisto ir geriamojo vandens vartojimo ribojimas (taikomas jeigu antžeminės radiacinės žvalgybos metu būtų išaiškintas maisto produktų ir geriamojo vandens radioaktyvusis užterštumas, viršijantis nustatytus leidžiamus lygius).

Kaip apsisaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo, jeigu perspėjimą išgirdau būdamas lauke?

Aplinkoje pasklidus radioaktyviosioms medžiagoms, saugiau būti patalpoje nei lauke. Todėl, kuo greičiau eikite į pastatą, kurio langai ir sienos nėra pažeisti. Uždarykite visus langus ir duris, būkite atokiau nuo sienų. Esant galimybei užsandarinkite duris, langus, vėdinimo angas, dūmtraukius ir kt. Saugokite kvėpavimo takus: nosį ir burną užsidenkite nosine, šaliku ar drabužio, kurį tuo metu dėvite, dalimi – į organizmą pateks mažiau radioaktyviųjų medžiagų. Nelieskite daiktų ar nuolaužų, kurie gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis.

Kaip elgtis grįžus namo, jeigu perspėjimą apie radiacinį pavojų išgirdau lauke ir įtariu, kad buvau užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis?

 
 

Grįžę į namus:

 • atsargiai nusivilkite viršutinius drabužius, jų nepurtykite ir nevalykite, stenkitės kuo mažiau liestis prie jų paviršiaus. Sudėkite viršutinius drabužius į plastikinį arba kitokį maišą, jį sandariai užriškite ir padėkite į atokią nuo kitų žmonių ir gyvūnų vietą;
 • jeigu galite naudotis dušu, nusiprauskite  tekančiu kambario temperatūros vandeniu su muilu. Odos stipriai netrinkite, tik gerai nuplaukite raukšles ir linkius. Plaukus plaukite  muilu ar šampūnu, nenaudokite kondicionieriaus. Stenkitės, kad užterštas vanduo nepatektų į akis, burną, nosį ant žaizdų;
 • jeigu negalite naudotis dušu, nusiplaukite rankas, veidą ir kitas kūno dalis, kurios nebuvo uždengtos drabužiais,  tekančiu vandeniu su muilu;
 • jeigu neturite galimybės nusiprausti, sudrėkintu švariu audiniu ar drėgnomis servetėlėmis nusivalykite atviras kūno vietas, kurios nebuvo uždengtos drabužiais, ypač rūpestingai valykite rankas ir veidą. Išsipūskite nosį, nusišluostykite akis ir išsivalykite ausis  drėgna servetėle, švaria drėgna šluoste arba drėgnu rankšluosčiu;
 • persivilkite švariais drabužiais. Saugu dėvėti švarius drabužius, kurie kabėjo spintoje ar buvo laikomi stalčiuje.

Kaip sužinosiu, kad šalyje įvyko nelaimė ir kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei?

Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema ir įvykus nelaimei, kai kyla pavojus gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ir aplinkai yra:

 • įjungiamos sirenos;
 • išsiunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai;
 • per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir kitas visuomenės informavimo priemones paskelbiama informacija apie  pavojų;
 • teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti.

Išgirdus įspėjamąjį garsinį civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, reikia nedelsiant įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir rekomendacijas, kaip elgtis.

Vis dar turite klausimų?

Peržiūrėkite kitas interneto svetainės skiltis arba susisiekite su mumis.