Valstybinio lygio civilinės saugos pratybose buvo tobulinami valdymo ir koordinavimo įgūdžiai

Lapkričio 5-15 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos rengė valstybinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui“. Lapkričio 14 d. departamente prasidėjo dvi dienas trukęs aktyvusis pratybų etapas, kuriame dalyvavo 14 šalies ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei 12 savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai.

„Šių  pratybų tikslas yra įvertinti ir tobulinti valdymo ir koordinavimo įgūdžius, susijusius su funkcijomis, susidarius katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui, numatytomis Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Pratybose buvo patikrintas atsakingų ir remiančiųjų institucijų gebėjimas keistis informacija apie ekstremaliąją situaciją tarp Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir valstybės bei savivaldybių institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, perspėti ir informuoti gyventojus bei valstybės ir savivaldybių institucijas, atlikti užduotis įvairiose situacijose“, – sakė Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas.

Pratybų dalyviams gero darbo ir susikalbėjimo palinkėjo ir jose dalyvavęs vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente veikė Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, o pratybose dalyvavusiose valstybės ir savivaldybių institucijose – institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl potvynio padarinių, Ministro Pirmininko paskirtas operacijų vadovas vadovavo ekstremaliosios situacijos likvidavimui, jos padarinių šalinimui, gyventojų ir turto apsaugos ir gelbėjimo veiksmams.

Pratybose buvo mėginama išsiaiškinti, ar valstybės institucijos pasirengusios dirbti šalyje paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl potvynio: likviduoti jo padarinius, koordinuoti žmonių paiešką, gelbėjimą ir skubų iškeldinimą iš apsemtų teritorijų, organizuoti jų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, maistu, užtikrinti būtiną energijos tiekimą ir pasirūpinti kitomis gyventojų apsaugos priemonėmis.

Pratybose taip pat buvo demonstruojamas didelio pajėgumo vandens pumpavimo modulis „BaltFloodCombat“, įsteigtas 2009 m. bendradarbiaujant Estijos, Latvijos ir Lietuvos priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms. Modulio užsiėmimų metu buvo pademonstruoti gebėjimai perpumpuoti didžiulį vandens kiekį iš apsemtų teritorijų.

Lapkričio 5-13 d. vyko parengiamasis pratybų etapas, kurio metu savivaldybės, iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gavusios Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informaciją apie nesiliaujančius kritulius ir prasidedantį potvynį, priėmė sprendimus dėl ekstremaliosios situacijos valdymo.

Pratybose dalyvavo daugiau kaip 80 atstovų iš įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų.