Seminare aptarti rizikos valdymo klausimai

Rizikos valdymo seminaras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, bendradarbiaudamas su Didžiosios Britanijos ambasados Latvijoje atstovais, vasario 12 d. rengė seminarą rizikos valdymo klausimais. Jame dalyvavo įvairių šalies valstybės institucijų atstovai, atsakingi už rizikos analizių rengimą, atliekantys grėsmių vertinimą, atsakingi už sprendimų priėmimą ir atitinkamų veiksmų vykdymą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.

Seminaro metu buvo apžvelgtos rizikos vertinimo, grėsmių ir pavojų valdymo temos bei pristatytas Didžiosios Britanijos pasirengimas reaguoti į branduolines avarijas.