Šeimos planas

Seimos planas2

Pasiruošk netikėtoms situacijoms šiandien – apsaugok save ir artimuosius rytoj

Rekomenduojame kiekvienai šeimai sudaryti planą.
Pagalvokite:
Kur galima būtų slėptis pavojaus atveju?
Kaip nuspręsite evakuotis (mašina, traukiniu, autobusu), jeigu likti vietoje negalima?
Ką darysite, jei suges ar sulūš jūsų automobilis?
Kokie yra kiti evakavimosi keliai, jei pasirinktasis užblokuotas?
Kokius daiktus pasiimsite, jeigu reikės slėptis to paties namo slėptuvėje? Kitoje slėptuvėje?
Kokius daiktus pasiimsite, jei teks evakuotis?
Kokioje vietoje susitiksite su šeimos nariais nelaimės atveju?
Pas ką galite kreiptis, ištikus nelaimei?

Spausdinamas variantas: Šeimos planas