Rengiamasi valstybinio lygio civilinės saugos pratyboms

DSC_2603A - Kopija

Vasario 28 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente surengta pradinė planavimo konferencija, kurios metu aptarti aktualūs 2019 m. spalio 1–4  d. vyksiančių valstybinio lygio civilinės saugos pratybų „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ klausimai.

„Mūsų tikslas – išanalizuoti praktinius aspektus, susijusius su gyventojų perspėjimu ir informavimu, jų evakavimu, laikinu perkėlimu, dezaktyvavimu. Aptarsime procedūras ir procesus, informavimo valdymo galimybes, ieškosime atsakymų į klausimus, kurie aktualūs visoms šiose pratybose dalyvaujančioms institucijoms“, – kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos viršininkas Edgaras Geda.

Jis pažymėjo, kad geru pavyzdžiu yra Radiacinės saugos centro, atsakingo už radiacinės žvalgybos organizavimo ir švarinimo klausimus, naudojama praktika, kai domimasi kitų institucijų vaidmeniu (veiksmais, ištekliais). Tokia praktika, E. Gedos nuomone, turėtų būti naudojama visose institucijose, kurios yra atsakingos už gyventojų saugumą.

Departamento Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Gatelytė išsamiai pristatė keturias dienas vyksiančių pratybų scenarijų ir šioms pratyboms keliamus svarbiausius uždavinius.

Jų metu bus įvertintas Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – VESOC) bei atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų aktyvinimas, duomenų apie situaciją atnaujinimo ir perdavimo klausimai, ryšių užtikrinimas ir jų palaikymas. Pratybų metu bus tikrinamas gyventojų perspėjimo sistemos veikimas valstybės ir savivaldybių lygiu bei jos efektyvumas.

Vienas iš daugelio uždavinių – Vilniaus ir Švenčionių savivaldybių gyventojų evakavimo organizavimas. Taip pat bus vertinama žvalgybinių grupių ėminių atrinkimo strategija, jų pristatymas ir kt. Bus analizuojamas ir gyventojų laikino perkėlimo organizavimas. Po to vyks pratybų aptarimas ir rezultatų apibendrinimas, bus parengtas vertinimo aktas.

„Visuomenės perspėjimas yra pirmoji gyventojų apsaugos priemonė,“ – kalbėjo departamento Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zdanevičienė, pateikdama informaciją, kada reikėtų priimti sprendimą dėl visuomenės perspėjimo.

Ji pažymėjo, kad perspėti gyventojus būtina laiku, nesukeliant panikos ir nepavėluojant. Taip pat akcentavo pranešimo apie įvykį svarbą. Gyventojai turi žinoti ir kokių apsaugojamųjų veiksmų, įvykus branduolinei avarijai, privalu imtis. Taip pat pažymėta, kad daug dėmesio turėtų būti skirta strateginei komunikacijai.

Po to konferencijos dalyviai, pasiskirstę į grupes, aptarė VESOC ir institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo organizavimo, visuomenės perspėjimo, civilinės saugos signalo „Radiacinis pavojus“ perdavimo ir pirminės informacijos išplatinimo, kuris leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, problemas. Aptarti buvo ir jodo preparatų išdavimo evakuojamiems gyventojams ir civilinės saugos pajėgoms, gyventojų evakavimo, evakuotų gyventojų priėmimo, laikino gyventojų perkėlimo, gyventojų apšvitos kontrolės ir dezaktyvavimo, antžeminės radiacinės žvalgybos klausimai.

Šioje konferencijoje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kalvarijos savivaldybės administracijos, Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Policijos departamento, VĮ Ignalinos atominės elektrinės, Lietuvos šaulių sąjungos, Aplinkos ministerijos, Radiacinės saugos centro, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Susisiekimo ministerijos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovai.