Civilinė sauga mieste

Civiline sauga tavo mieste2

Kolektyvinės apsaugos statiniai

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė rūpinasi savivaldybėje gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.
Žiūrėkite žemiau esančiame žemėlapyje, kur išsidėstę kolektyvinės apsaugos statiniai mūsų šalyje.

Kilus grėsmei ar susidarius šalyje ekstremaliajai situacijai, gyventojai yra perspėjami sirenomis ir trumpaisiais pranešimais į tuos mobiliuosius telefonus, kuriuose nustatyta korinio transliavimo funkcija. Perspėjimo sirenomis sistema yra perduodami šie civilinės saugos signalai: įspėjamasis garsinis signalas ,,Dėmesio visiems“ , įspėjamieji balsu skelbiami signalai: ,,Cheminis pavojus“, ,,Radiacinis pavojus“, ,,Katastrofinis užtvindymas“, ,,Potvynio pavojus“, ,,Uragano pavojus“, ,,Oro pavojus“, ,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“. Išgirdę kaukiančias sirenas, gyventojai turėtų įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją ir išklausyti visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtų apsaugoti save, kitus ir turtą.
Žemėlapyje nurodytos sirenų girdimumo zonos. Jose bus girdimi įspėjamieji garsiniai ir balsiniai civilinės saugos signalai, kai bus įjungtos perspėjimo sirenos.

Pavojingieji objektai