Bus atliekami naujai įrengtų perspėjimo sirenų garso lygio matavimai

Sirenu zemelapis - Kopija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad sausio 25-31 d. Kauno, Kėdainių, Jonavos, Šilutės, Panevėžio rajonuose, Klaipėdos mieste ir rajone bei Pagėgių savivaldybėje bus atliekami naujai įrengtų perspėjimo sirenų garso lygio matavimai.

Sirenos įrengtos įgyvendinant  Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.1.1-CPVA-V-901-01-0002 „Gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra“. Iš projekto lėšų įrengtos 26 perspėjimo sirenos 14-oje savivaldybių.